Kalkulator poštnine

Akcija

Informacije

KONTAKTNI OBRAZEC

Splošni pogoji

Splošni pogoji spletne trgovine www.cesar-shop.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2).

S spletno trgovino www.cesar-shop.com upravlja podjetje:

 • Avto cesar d.o.o.
 • Poljska pot 11
 • 1000 Ljubljana
 • Davčna številka: SI84174510
 • Matična številka: 2187124000
 • Zavezanec za DDV: DA
 • Osnovni kapital: 8763,00 EUR
 • Srg 2006/02403, št. vložka 1/43792/00, Okrožno sodišče v Ljubljani.
 • TRR pri NLB: SI56 0205 4025 5638594 (BIC banke: LJBASI2X)
Kontakt za informacije in pomoč uporabnikom

E-pošta: info@cesar-shop.com, Telefon: 031 650 500

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine www.cesar-shop.com, pravice kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Splošni pogoji poslovanja vas zavezujejo od začetka vstopa v našo spletno trgovino. Ob oddaji naročila je potrebno potrditi, da ste z našimi pogoji poslovanja seznanjeni in se z njimi strinjate.

www.cesar-shop.com si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb splošnih pogojev poslovanja brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave in so za uporabnika zavezujoče.

Tehnični postopek za sklenitev pogodbe

Za opis tehničnih postopkov za sklenitev pogodbe sledite povezavi: postopek za sklenitev pogodbe

Cene

Vse cene v spletni trgovini www.cesar-shop.com so v evrih.

Akcijske ponudbe veljajo do razprodaje zalog.

Cene se lahko spremenijo brez predhodne najave.

Smo zavezanci za DDV, zato je le-ta obračunan in izkazan na računu.

Naročila

Sprejeta naročila v spletni trgovini se obravnavajo kot nepreklicna in bodo izvedena. Kupoprodajna pogodba med cesar-shop.com in kupcem je v spletni trgovini cesar-shop.com sklenjena v trenutku, ko cesar-shop.com kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: potrditev prejema naročila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za cesar-shop.com kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče.

Pred oddajo naročila skrbno preverite podatke, saj le-teh po oddaji naročila ni več možno spreminjati.

Podatki o sklenjeni pogodbi oziroma o oddanem naročilu so kupcu dosegljivi v njihovem uporabniškem računu ali v naši podatkovni bazi. Naročilo se lahko odda tudi po telefonu ali elekronski pošti.

Spletna stran deluje v slovenskem in angleškem jeziku, tako je mogoče skleniti pogodbo v obeh omenjenih jezikih.

Reklamacije in odstop od naročila

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga pisno sporoči, da odstopa od naročila, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je oddano v roku. Kupec mora najkasneje v 14 dneh po sporočilu o odstopu od naročila podjetniku vrniti blago. Celotne stroške pošiljanja in/ali vračila blaga v primeru vračila krije kupec. Po prejemu blaga in ugotovitvi, da je to nepoškodovano in v nespremenjeni količini. Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik (kar je najbolj običajno s plačilom na transakcijski račun), razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Kupec ob vračilu blaga pošlje tudi račun za blago in osebne podatke ter transakcijski račun kamor želi, da se vrne plačilo.

Obrazec za odstop od naročila si prenesite tukaj.

Naslov za vračilo blaga:

 • Avto cesar d.o.o.
 • Poljska pot 11
 • 1000 Ljubljana
Stvarna napaka

Kupec lahko zahteva takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben izdelek ali pa v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake.

1. Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne in pravne napake svoje izpolnitve.
2. Napaka je stvarna:
 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
3. Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
4. Za odgovornost za stvarne in pravne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.:
 • 37.a člen
  1. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
  2. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
  3. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.
 • 37.b člen
  1. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
  2. Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.
  3. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.
 • 37.c člen
  1. Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: – odpravi napako na blagu ali – vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali – blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali – vrne plačani znesek.
  2. V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
  3. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.
Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri naslednjih pogodbah:
 1. blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 2. blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 3. blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 4. opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
 5. dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
 6. dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;
 7. dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
 8. dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 9. dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;
 10. sklenjenih na javnih dražbah;
 11. pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;
 12. nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;
 13. dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.
Zavrnitev naročila

Spletna trgovina www.cesar-shop.com lahko naročilo za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in podatki s katerimi razpolaga ne more izvesti, zavrne.

Obdelava naročila

Spletna trgovina www.cesar-shop.com bo z aktivnostmi potrebnimi za izvedbo sprejetih naročil pričela takoj po prrjemu. Pri izbiri opcije nakazilo po predračunu, bodo aktivnosti za izvedbo naročila stekle po prilivu finančnih sredstev.

Načini plačila

Ponudnik nudi naslednje možnosti plačil:

 • preko plačilnega obrazca UPN (na banki ali pošti), Avto cesar d.o.o., Poljska pot 11, Ljubljana
 • plačilo s kreditno kartico
 • PayPal nakazilo.
Poštnina

Poštnina se zaračunava po veljavnem ceniku Pošte Slovenije ali DPD d.o.o. ( po izbiri kupca)

Stroški obdelave in pakiranja

K naročilu se prištejejo stroški obdelave in pakiranja, ki znašajo 3 EUR.

Odprema naročenega blaga

Blago bo odpremljeno v najkrajšem možnem času, vendar največ v dveh (2) delovnih dneh po prejemu plačila.

Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla. Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.

Informacije o pritožbenem postopku v podjetju

V cesar-shop.com si prizadevamo za zadovoljstvo strank ter nenehno izboljševanje poslovanja spletne trgovine. Spoštujemo zakonodajo o varstvu potrošnikov in naša vizija je postati prijazna spletna trgovina. A ker se napake dogajajo se lahko zgodi, da je izvedba z naše strani drugačna od vaših pričakovanj. V kolikor bi želeli oddati pritožbo glede našega poslovanja, lahko to naredite na več načinov. Sporov si res ne želimo in zato se trudimo po naših najboljših močeh, da le-te rešimo sporazumno.

Pritožbo lahko pisno podate na sedež podjetja Avto Cesar d.o.o., Poljska pot 11, Ljubljana ali preko e-pošte: info@cesar-shop.com . Na vaše pritožbe bomo odgovorili v najkrajšem možnem času (najkasneje v roku 30 dni po prejemu le-te). Za vsa pojasnila v zvezi s pritožbenim postopkom nas lahko kontaktirajte na +38631650500. Za vse nerešljive spore je pristojno okrajno sodišče.

Skladno z zakonskimi normativi Avto Cesar d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Avto cesar d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom preko spodnje povezave.

https://webgate.ec.europa.eu

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.


Veljavno od 15.9.2017

KONTAKTNI OBRAZEC